Retreater & Årsprogram

Inspirationskällan arbetar nära naturen ur ett shamanskt perspektiv, allt hänger samman. Vi vänder oss till dig som önskar få tillgång till kraftfulla verktyg så att du kan skapa harmoniska glädjefyllda upplevelser på den resa vi kallar livet. Att kraft och harmoni kan få ta mer plats i ditt dagliga liv.