Integritetspolicy

Denna hemsidan drivs av Inspirationskällan Svartedalen och informerar dig om vår policy för insamling och användning av personuppgifter när du använder vår tjänst och de val du har kopplat till den datan.

Vi använder dina data för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten godkänner du insamling och användning av information i enlighet med denna policy.

Definitioner

Personuppgifter – Personuppgifter betyder data om en levande individ som kan identifieras utifrån dessa data (eller från den och annan information som vi antingen har eller kommer att ha i vår egendom).

Användningsdata – Användningsdata är data som samlas automatiskt antingen genereras av användningen av tjänsten eller från själva serviceinfrastrukturen (till exempel hur länge man besökt en sida).

Cookies är små bitar av data som lagras på en användares enhet.

Data Controller- Data Controller betyder en person som (antingen ensam eller gemensamt eller gemensamt med andra personer) bestämmer vilka syften och vilka sätt som personuppgifter ska behandlas. I samband med denna sekretesspolicy är vi datakontrollör av dina uppgifter.

Användare – Användaren är den person som använder vår tjänst.

Informationsinsamling och användning – Vi samlar in flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår service till dig.

Allmänt om kurser & formulär

Inspirationskällan Svartedalen [ https://inspirationskallan.net ] använder uteslutande anmälningsformulär från Contact Form 7 samt digitala nyhetstjänster från Mailchimp och lagrar därmed ingen information via den egna hemsidan.

Mailchimp är en världsledande leverantör av digitala nyhetsbrev, med mångårig erfarenhet kring hanteringen av personuppgifter. Deras sekretesspolicy är noggrant framtagen för att alltid skydda mottagaren av nyhetsbrevet.

E-post & Nyhetsbrev

När du anmäler dig via någon av våra formulär samtycker du till att vi får använda din angivna epostadress till våra nyhetsbrev. Vill du inte få nyheter och information från inspirationskallan.net i fortsättningen kan du avprenumerera i nästkommande nyhetsbrev.

Cookies & Google Analytics

inspirationskallan.net använder Google Analytics för besöksstatistik på hemsidan. Klicka här för att läsa mer om hur Google Analytics använder cookies.

Det finns möjlighet att blockare Cookies i dina lokala inställningar för din webbläsare (t.ex. i Chrome, Safari, Firefox eller Internet Explorer), men vi vill upplysa dig om att det kan försämra upplevelsen av besöket på vår hemsida, samt eventuellt stänga av väsentliga funktioner i anmälningsformulären

Lagring & tidsomfattning

Epostadresser sparas tills:
– du aktivt väljer att avprenumerera.
– epostadressen upphör att existera
– max 5 år.

Fakturering:
Faktureringsuppgifter sparas 7 år enligt svensk bokföringslag.

Privat information:
All privat information som anges via formulären, raderas omgående efter avslutad respektive kurs/utbildning.

För kännedom

Vid eventuella avtal med en tredje part, kommer den insamlade informationen endast att användas till att hjälpa oss att genomföra och förbättra vår verksamhet. Vi kommer alltså aldrig att sälja, byta eller på annat sätt överföra den insamlade informationen till utomstående. Vid samarbete med tredje part för drift och underhåll av sidan kommer denna få tillgång till informationen under förutsättning att båda parter är överens om att hålla information konfidentiell.

Vid misstanke om lagbrott kommer aktuell information vidarebefordras till polismyndigheten.

Avslutningsvis

Denna sekretesspolicy gäller endast information som samlas in via vår hemsida och genom att använda vår webbplats samtycker du till vår webbplats sekretesspolicy. Om vi beslutar att ändra vår integritetspolicy, kommer vi att publicera dessa ändringar på denna sida.

Om du har några övriga frågor angående denna sekretsspolicy kan du kontakta oss via informationen nedan:

Inspirationskällan Svartedalen | inspirationskallan.net
Camilla Arlebrink
kontakt@inspirationskallan.net