Bokningsregler

Anmälningsavgift:

Är du intresserad av någon av våra kurser, anmäler du dig via formulär på hemsidan, e-post eller via brev. Du fyller i kursanmälan samt får en faktura till din mejl på anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften återbetalas ej. Genom att du skickar in din anmälan och/eller betalar anmälningsavgiften eller mer så godkänner du våra avbokningsregler etc.

Betalning:

Utbildning/Årsprogram för resterande belopp på  kommer en faktura skickas 30 dagar före start, om inget annat anges. Du får en faktura på slutbetalning oavsett om du är privatperson eller har ett företag, för företag läggs momsen på.
Delbetalning om du angett att du vill dela upp på fyra tillfällen ska vara betald senast 1 dag före aktuell utbildningshelg.

Utlandskurser brukar ske med två delbetalningar; ”delbetalning ett” och ”delbetalning två”, senast 90 dagar före kursstart. Genom att du skickar in din anmälan och/eller betalar anmälningsavgiften eller mer så godkänner du våra avbokningsregler etc.

Avbokning Kurser:

Avanmälan från våra kurser måste ske i god tid före kursstart, då kostnader för lokaler, lärare samt (vid utlandskurser) researrangörers avgifter, betalas lång tid i förväg.

Kurser i Sverige:
Om avbokning sker minst 61 dagar före kursstart betalas kursavgiften tillbaka. 60 dagar före kursstart debiteras kursavgiften fullt, ingen återbetalning sker.

Kurser Utomlands:
Avbokning minst 91 dagar före kursstart betalas kursavgiften tillbaka. 90 dagar före kursstart debiteras kursavgiften fullt, ingen återbetalning sker. Anmälningsavgiften återbetalas ej.

Återbetalning Kurser:

Om vi tvingas ställa in kursen, utbildningen eller retreaten så betalas kursavgiften, inklusive anmälningsavgiften tillbaka till fullo till ditt konto. Skicka då konto- samt clearing nummer.

Sjukdom:

Om du tvingas avstå p.g.a. sjukdom på våra retreat eller en dags event och vill få avgiften betald tillbaka, så sker detta efter uppvisande av läkarintyg, och detsamma gäller för utbildningar utomlands. (en viss del av avgiften tas då som administrativ kostnad).

OBS! Läkarintyg från mobila läkartjänster är ej godkända för återbetalning.

Om du av annan anledning missar någon av träffarna under året på programmen så kommer du få ta del av bitar ur kursen och de övningar vi jobbat med  i efterhand. Inga pengar betalas tillbaka för enskilda träffar som du missar.

Avhopp:

Om du väljer att hoppa av efter sista avbokningssdagen passerat eller från pågående kurs/årsprogram kommer en slutfaktura på resterande belopp skickas till dig om du valt delbetalning med betalningsvillkor 10 dagar. Platsen är personlig och kan inte överlåtas till någon annan.

Vi har 60 dagar bindande anmälan just för att du som kund ska veta att platsen är din och ingen annans, likaväl som vi skapar en trygghet för personal och de kostnader som verksamheten har. Bindande anmälan innebär naturligtvis för hela årsprogrammet, dvs. alla tillfällen, så oavsett om du betalar vid ett eller flera tillfällen förbinder du dig att betala hela programmet. Genom att du skickar in din anmälan och/eller betalar anmälningsavgiften eller mer så godkänner du våra avbokningsregler etc.

Retreater – Regler:

Vid våra retreater gäller följande; du betalar in anmälningsavgift, återbetalas ej. På resterande belopp skickas en faktura 30 dagar före start, om inget annat anges. Om vi tvingas ställa in retreaten så betalas avgiften tillbaka till fullo till ditt konto.

Ansvarsbegränsning:

Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, konflikt i relationer, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut. Vidare tas inget ansvar för vad som händer i ditt liv, varken i anslutning till eller skilt från utbildningen eller tjänsten. Inspirationskällan Svartedalen AB tar heller inget ansvar för stöld, olyckor, eller skador som sker under eller i samband med våra sessioner, kurser, events eller årsprogram.

För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress och köphistorik, samt de uppgifter du lämnar på vår hemsida i samband med att du anmäler dig till en av våra event/retreater/utbildningar.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen.

KOMMANDE KURSER & EVENT